DİNİMİZDE KÜRTAJ | DİNİ AÇIDAN KÜRTAJ

DİNİMİZDE KÜRTAJ | DİNİ AÇIDAN KÜRTAJ

DİNİMİZDE KÜRTAJ | DİNİ AÇIDAN KÜRTAJ

Genel olarak tüm fakihlere göre 120 günden sonraki kürtajlar ise haram olduğu bildirilmiştir. Dini açıdan insan sağlığını koruma ve kurtarmak için yapılan müdahaleler de caiz olarak bildirilmektedir. Ülkemizde yasal sınır 10 haftadır. 10 hafta üstü kürtaj zorunlu sağlık sorunları dışında yapılamaz.

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde -muhtemelen nadiren uygulandığı veya hiç uygulanmadığı için- ceninin kasten öldürülmesine temas edilmemiştir. Fıkıh ilmi oluştuğu ve kitaplaştığı zamanlarda (hicri birinci asrın sonlarından itibaren) önce ceza hukuku bahislerinde ceninin kasten veya kaza ile öldürülmesi konuları ele alınmış, daha sonra (müctehid imamların yaşadığı ve icitihad faaliyetinin yaygın olarak sürdürüldüğü ilk dört asırdan sonra) doğumu önlemek üzere rahimdeki çocuğun belli bir süre içinde imha edilmesinin caiz olup olmadığı konusu tartışılmıştır.


”600 ₺’den Başlayan Fiyatlarla”

Kesinlikle Bilgi Gizliliğiniz sağlanmaktadır.


Hanefi Mezhebinde:
Bu mezhepte, 120 günden sonra ceninin imha edilmesi ve düşürülmesinin caiz olmadığı hükmünde ittifak edilmiş, daha öncesi ile ilgili olarak da iki farklı görüş ortaya çıkmıştır.

Birinci görüş bunun caiz olduğudur.

Bir kadın çocuğunu emzirirken hamile kalsa ve bu yüzden sütü kesilse, kocasının da süt anne kiralayacak imkanı bulunmadığından çocuğun açlıktan ölme tehlikesi belirse, bu durumda, 120 günü doldurmadığı ve organları belirmediği için henüz kan sayılan cenini, dışarıda ve yaşayan bir çocuğu kurtarmak için düşürmek caiz olur.

Maliki Mezhebi:

Bu mezhebin fıkıhçıları kırk günden önce de olsa cenini öldürme ve düşürmenin caiz olmadığını açıkça ifade etmişlerdir .

Şafii Mezhebi:

Bu mezhebe bağlı bulunan bazı fıkıhçılar, kırk günü tamamlanmamış bulunan ceninin düşürülmesinin -Hanefilerinkine benzer gerekçelerle- caiz olduğunu söylerken, Gazzali gibi fıkıhçılar bunun haram olduğunu ifade etmişlerdir

90-120 ÖNCESİNDE ALINABİLİR”

90 gün içersinde ona ruh üfleniyor yani bilinç veriliyor yani artık bütün uzuvlarını kontrol etme durumuna geliyor çocuk. O zamandan önce bir tehlike varsa mesela: spastik olduğu tespit edilirse böyle zorunlu durumlarda ancak aldırılabilir.  Yani 120 veya 90 günün öncesinde olabilir bu, ondan sonra çocuğu almak doğru değil.

Kürtaj, İslam tarihinde mezhepler arasında tartışılan bir konudur ve genellikle şöyle denilmiştir: 40 güne kadar ana rahminde çoçuğun oluşumu beklenir, ikinci 40 günde oluşur. Üçüncü 40 günde çocuğa ruh üflenir. Bu nedenle 120 güne kadar henüz insan olmaz. Yani hayat var ama ruh yok. 120 güne kadar ana rahminde cenine müdahele edilebilir ama 120 günden sonra müdahele edilirse rahimde oluşan canlı insanı katletme manasına gelir.

Ana rahmindeki ceninin ne kadar olduğunu tıpçılara sormak gerekir. 40 gün mü, 2,5 ay mı, 120 gun mu?..
Ama islam mezhepleri arasında tartışılan 40 gün mü yoksa 120 gun mü olduğudur.  Üzerinde anlaşma sağlanan görüş: Üçüncü  40 günün sonunda şekillendiğidir. Yani 120 günün sonunda çocuk anlınamaz, günahtır. Ondan evvel caizdir, alınabilir.

Kürtaj yaptıran insanların dindar olup olmadığı da farklı bir konu. Sanki kürtaj yaptıranlar dindar değilmiş gibi bir hava yayılıyor. Bir araştırma yapılsın muhafazakarlar mı yoksa diğer kesimler mi daha fazla kürtaj yaptırıyor. Bu bir sosyal konudur, ekonomiktir.

Demek ki, kürtajın caiz olması için şu iki şart birlikte bulunmalıdır:
1- Annenin veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebep olan bir özür olacak veya İslâm terbiyesi ile yetiştirememe korkusu olacak,
2- Çocuk anne karnında 120 günden küçük olacak.

Dört ayı geçince, hiçbir sebeple kürtaj caiz olmaz. Sakat doğacak diye çocuğu aldırmak, doğduktan sonra sakat diye çocuğu öldürmek gibi cinayet olur.

TIKLAYIN! Bizi hemen arayın.